რეგისტრაცია
ALTERA FINANCE   ©   2022
ALTERA FINANCE
ALTERA FINANCE არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესს ეხმარება საკუთარი ფინანსების უკეთესად მართვაში.

პროგრამა საწარმოების ბუღალტრული ჩანაწერების მიხედვით ავტომატურად აგენერირებს ფინანსურ ანაგრიშგებას SARAS სტანდარტით, რომელიც სავალდებულოდ წარსადგენია ყოველი მომდევნო წლის 1 ოქტომბრამდე.

პროგრამა მორგებულია საქართველოში არსებულ ყველა წამყვან საბუღალტრო პროგრამაზე. ასევე, ALTERA FINANCE მცირე და საშუალო ბიზნესს სთავაზობს ფინანსურ მართვასთან დაკავშირებულ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტებს.
ALTERA FINANCE
ALTERA FINANCE არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესს ეხმარება საკუთარი ფინანსების უკეთესად მართვაში.

პროგრამა საწარმოების ბუღალტრული ჩანაწერების მიხედვით ავტომატურად აგენერირებს ფინანსურ ანაგრიშგებას SARAS სტანდარტით, რომელიც სავალდებულოდ წარსადგენია ყოველი მომდევნო წლის 1 ოქტომბრამდე.

პროგრამა მორგებულია საქართველოში არსებულ ყველა წამყვან საბუღალტრო პროგრამაზე. ასევე, ALTERA FINANCE მცირე და საშუალო ბიზნესს სთავაზობს ფინანსურ მართვასთან დაკავშირებულ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტებს.ფინანსური ანგარიშგების შექმნა

ალტერა არის აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია „ლოიალტე“-ს ციფრული მიმართულება და უზრუნველყოფს მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიზნეს პროცესების ციფრულ ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებული სერვისებისა და პროდუქტების შექმნას და მომხმარებლისთვის მაღალი ხარისხითა და სტანდარტებით მიწოდებას.

ალტერას გუნდში არიან მაღალი დონის IT სპეციალისტები, ბიზნეს ანალიტიკოსები, პროექტის მენეჯერები და ამავდროულად ყველა სერვისი თუ პროდუქტი იქმნება ლოიალტეს პროფესიონალი კონსულტანტების ჩართულობით, რაც ქმნის უნიკალურ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ ზუსტად განისაზღვროს დამკვეთის საჭიროებები, განხორციელდეს მათზე მორგებული გადაწყვეტების შემუშავება და მაღალი პროფესიონალიზმით შესრულება.

Altera Finance - ფინანსური ანგარიშგების ავტომატურად გენერირების, ფინანსური ანალიტიკისა და საგადასახადო რისკების ავტომატიზებულ რეჟიმში შეფასების მოდულია, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესს უმარტივებს ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებას, SARAS-ის რეგულაციებთან შესაბამისობას და საგადასახადო რისკების შემცირებას.

პაკეტები

საბაზისო
225 ₾
მოიცავს გადასახადებს
 • SARAS სტანდარტით ფინანსური
  ანგარიშგების გენერირება
  მაქსიმუმ 1
  კომპანიისთვის (ერთჯერადად)
 • ბუღალტერიაში უხეში
  შეცდომების ავტომატურად
  იდენტიფიცირება გასწორების
  შესაძლებლობა
პრემიუმი
570 ₾
მოიცავს გადასახადებს
 • SARAS სტანდარტით ფინანსური
  ანგარიშგების გენერირება
  მაქსიმუმ 3
  კომპანიისთვის (ერთჯერადად)
 • ბუღალტერიაში უხეში
  შეცდომების ავტომატურად
  იდენტიფიცირება გასწორების
  შესაძლებლობა
 • ტექნიკური დახმარება
  ანგარიშგების შექმნის
  პროცესში
პროფესიონალი
1685 ₾
მოიცავს გადასახადებს
 • SARAS სტანდარტით ფინანსური
  ანგარიშგების გენერირება
  მაქსიმუმ 10
  კომპანიისთვის (ერთჯერადად)
 • ბუღალტერიაში უხეში
  შეცდომების ავტომატურად
  იდენტიფიცირება გასწორების
  შესაძლებლობა
 • ტექნიკური დახმარება
  ანგარიშგების შექმნის
  პროცესში

ტუტორიალი

FAQ

ამისათვის თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ სისტემაში. მეტი დეტალი აქ: https://finance.altera.ge/signup

გთხოვთ იხილოთ მთავარ გვერდზე არსებული ტუტორიალი. მეტი დეტალი აქ: https://finance.altera.ge/#tutorials

ანგარიშგებების გენერირების უფლების მისაღებად საჭიროა შესაბამისი პაკეტის შერჩევა და შეძენა

თქვენს მიერ შერჩეულ პაკეტზე ღილაკი „ყიდვა“-ს დაჭერით შედეგად, მეილზე გამოგეგზავნებათ შესაბამისი ინვოისი. ინვოისში მითითებული თანხის გადახდის შემდგომ, თქვენ მოგენიჭებათ ანგარიშგებების გენერირების შესაძლებლობა „ტოკენები“.

შესყიდვის შემდგომ, თქვენ ელექტრონულად გამოგეგზავნებათ შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო დღგ-ის ადმინისტრირებისთვის გამოგიწერთ შესაბამისი პერიოდის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას.

არა. თქვენ პროგრამა დაგიანგარიშებთ ყველა იმ მონაცემს რომელიც უნდა შეიყვანოთ „saras“-ის ავტორიზირებულ ვებგვერდზე ჩაშენებულ „ციფრულ ფორმებში“.

პროგრამა გაძლევთ ბუღალტერიაში უხეში შეცდომების ავტომატურად იდენტიფიცირების და გასწორების შესაძლებლობას. ასევე, შესაბამისი პაკეტის ყიდვის შემთხვევაში „ALTERA“-ს თანამშრომელი გაგიწევთ ტექნიკურ დახმარებას „SARAS“-ზე ანგარიშგების შექმნის პროცესში.

არა. სისტემა ხელმძღვანელობს თქვენს მიერ მოწოდებული მონაცემებით და მათ სისწორეზე პასუხისმგებელია მომხმარებელი. მეტი დეტალები იხილეთ „პროდუქტის მოხმარების წესებსა და პირობებში“.

კონტაქტი